Ziarul News

Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ANUNT PUBLIC – PRIMARIA SECTORUL 4

Sigla-Site-Ziarul-News-2021

Anunț privind desfășurarea licitației publice pentru închirierea unui spațiu

  • tip depozit din Piața Agroalimentară ”Progresul” – parter
  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Sectorul 4 al Municipiului București, în numele și pe seama Consiliului Local al Sectorului 4, prin Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 4, cu sediul în București, sector 4, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, CIF 4316422 (persoana de contact Liliana Satmari/Sonia Leaotă, telefon 021.335.92.30, e-mail licitatiepiataprogresul@ps4.ro).
  2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Sectorul 4 al Municipiului București organizează licitație publică pentru închirierea spațiilor comerciale libere aflate in administrarea Sectorului 4, în conformitate cu HCL Sector 4 nr. 148/15.07.2019, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 57/2019. Lista cu situația spațiului ce urmează a fi scos la licitație poate fi consultată la sediul Sectorul 4 al Municipiului București. Spațiul – tip depozit care reprezintă un bun viitor va fi predat în folosința Locatarului în urma finalizării lucrărilor de construire și amenajare a Pieței Agroalimentare ”Progresul” . Persoana interesată are dreptul de a vizita spațiul, în măsura în care stadiul lucrărilor o permite, și de a lua cunoștință, împreună cu orice consilieri profesioniști necesari, de planurile, documentațiile și informațiile tehnice referitoare la spațiul comercial, pentru a dispune de toate informațiile și documentele relevante, anterior înregistrării Ofertei de participare la licitație (ofertele vor fi însoțite de garanția de participare, cuantumul garanției de participare este echivalentul în lei a 12 chirii lunare, valoare calculată raportat la prețul minim solicitat pentru chirie/mp/lună fără TVA x suprafața spațiului, preț publicat în cuprinsul Listei cu situația spațiului tip depozit), în urma înregistrării unei solicitări scrise la sediul Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4 sau prin e-mail la licitatiepiataprogresul@ps4.ro, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data vizitei.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector  4.

3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: caietul de sarcini aferent fiecărui spațiu poate fi procurat de la sediul Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, începând cu data publicării pe pagina de internet www.ps4.ro,

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: prețul este de 200 lei/exemplar care se va achita în numerar la casieria instituției, până la data de 10.04.2020, ora 1400.

3.4 Data limită privind solicitarea clarificărilor: .15.04.2020 ora 1700.

  1. Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.

4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 27.04.2020, ora 1700

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, Sector 4.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 28.04.2020, ora 1000 la sediul Sector 4 al Municipiului București, Bd. Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei Sector 4, București, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, Sector 4, telefon: 021.318.77.01, fax: 021.313.89.30, e-mail: jud-sector4@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06.04.2020.

Editor News National, Publicatie Nationala, Stiri de interes General

Ziarul News nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Ziarul News nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Ziarul News îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.Ziarul News.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Future Economy în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare

PUBLICITATE
Ziarul News - cotidian national

ANAF: LICITATII

ANAF: LICITATII A_VIS 2944/20.09.2023 Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1,în conformitate cu

Citeste mai mult »
POLITICA EXTERNA
Ziarul News - cotidian national

Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la reuniunea ministerială a Rețelei globale a punctelor focale naționale pentru tema femeile, pacea și securitatea, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU

Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la reuniunea ministerială a Rețelei globale a punctelor focale naționale pentru tema femeile, pacea și securitatea, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU

Citeste mai mult »