Ziarul News

Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

ANUNT DE VANZARE

Sigla-Site-Ziarul-News-2021

A N U N Ţ  D E  V Â N Z A R E

 În data de  27.08.2020, ora 12.00, se va desfășura licitația publică cu  strigare

  a proprietăţii imobiliare de tip comercial, în suprafață de 78,60 mp, situate în bd. Constantin Brâncoveanu nr. 114, bl. M1, parter, Sector 4, București

          1) Vânzătorul este Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București, reprezentat de Comisia sectorului 4 pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii, organizată în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 550/2002, cu sediul în B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, Sector 4, București.

    2)      a) Adresa spaţiului este: bd. Constantin Brâncoveanu nr. 114, bl. M1, parter, Sector 4;

  1. b) Preţ de pornire: 000 Lei;
  2. c) Situaţia juridică a spaţiului: În prezent, spațiul este deținut în temeiul unui contract de închiriere de către S.C. LARUNDA COM IMPEX S.R.L.

     3)  Situaţia juridică a terenului aferent construcţiei:

         Spațiul comercial este administrat de Primăria Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar și face obiectul unui contract de închiriere cu S.C. LARUNDA COM IMPEX S.R.L.

          Suprafața utilă a spațiului comercial este de 78,60 mp conform releveului.

          Cumpărătorul va intra in posesia spaţiului după finalizarea procedurilor de înscriere în cartea funciară.

      4.) Documentele necesare pentru participarea la licitaţie:

  1. a) Pentru societăţi comerciale:

–  Cerere de înscriere la licitaţie – aceasta va fi redactată în limba română;

Copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală (în original);

      Actele susmenţionate vor fi certificate de către persoana juridică în cauză.

 –  Scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

 –  Dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

 – Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment.

  1.  b) Pentru comercianţi sau prestatori de servicii, persoane fizice sau asociaţii familiale:

 Cerere de înscriere la licitaţie – aceasta va fi redactată în limba română;

  Copie de pe actul de identitate şi de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent – ANAF si Direcţia locală de taxe si impozite, (în original).

     Documentele vor fi certificate prin proprie semnătură de către persoana în cauză, cu menţiunea conform cu originalul.

           5) Garanţia de participare la licitaţie va fi de 5% din preţul de pornire;

          6) Taxa de participare la licitaţie este în sumă de 6000 lei și acoperă costul caietului de sarcini și raportului de evaluare:

          – Caietul de sarcini va fi pus în vânzare la sediul Primăriei Sectorului 4 din B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, Sector 4, București până la data de 26.08.2020, ora  1200. Termenul menționat este termenul final de depunere a cererilor de participare la licitație.

    7) Numele persoanei de contact desemnate să dea relaţii suplimentare:

Dl.  Alexandru CHIRTU– telefon: 0219441-Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

Ziarul News nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Ziarul News nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Ziarul News îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.Ziarul News.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Future Economy în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare

PUBLICITATE
Ziarul News - cotidian national

ANAF: LICITATII

ANAF: LICITATII A_VIS 2944/20.09.2023 Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1,în conformitate cu

Citeste mai mult »
POLITICA EXTERNA
Ziarul News - cotidian national

Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la reuniunea ministerială a Rețelei globale a punctelor focale naționale pentru tema femeile, pacea și securitatea, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU

Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la reuniunea ministerială a Rețelei globale a punctelor focale naționale pentru tema femeile, pacea și securitatea, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU

Citeste mai mult »