Instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune a UE: verificările efectuate la închidere au dat rezultate

Instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune a UE: verificările efectuate la închidere au dat rezultate

Peste 1 000 de instrumente financiare au fost utilizate în diferitele state membre ale UE pentru politica de coeziune a UE din perioada 2007‑2013. Un nou raport special publicat astăzi de Curtea de Conturi Europeană arată că au fost luate măsurile necesare pentru a se verifica eligibilitatea acestor cheltuieli la închidere. Verificările efectuate au produs rezultate tangibile, deși unele erori – dintre care una de mari dimensiuni – au rămas nedetectate. Totuși, per ansamblu, auditorii au observat că majoritatea problemelor din perioada 2007‑2013 au fost soluționate.

Instrumentele financiare în gestiune partajată (FISM – financial instruments under shared management) au reprezentat o metodă relativ nouă, dar importantă, de finanțare a politicii de coeziune a UE în perioada de programare 2007‑2013. Contribuțiile de care au beneficiat aceste instrumente se ridicau în total la 16,4 miliarde de euro, sumă care include o cofinanțare din partea UE în valoare de 11,3 miliarde de euro prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și prin Fondul social european (FSE). Verificările efectuate la închidere cu privire la eligibilitate ar trebui să vizeze erorile și deficiențele identificate în cursul implementării. Procesul durează însă mult timp: unele activități de validare sunt încă în curs, chiar și la șapte ani de la încheierea perioadei de programare 2007‑2013.

La o primă vedere, s-ar putea crede că publicarea unui raport de audit pe un subiect legat de perioada 2007‑2013 sosește prea târziu”, a explicat domnul Ladislav Balko, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest raport. „Dar întrucât instrumentele financiare au un rol din ce în ce mai important în politica de coeziune a UE, concluziile noastre sunt oportune și în același timp relevante pentru viitorul proces de închidere al perioadei 2014‑2020.

Orientările puse la dispoziție de Comisia Europeană s-au dovedit a fi oportune și adecvate. Acest lucru a fost deosebit de util având în vedere concizia dispozițiilor care existau în legislație cu privire la FISM în perioada 2007‑2013. Mai mult, în general, verificările efectuate de autoritățile de audit au funcționat. Cu toate acestea, din cauza limitărilor legate de mandatul lor în raport cu instrumentele gestionate de Grupul BEI, aceste autorități au fost nevoite adesea să se bazeze în întregime pe rapoartele (limitate) ale evaluatorului extern utilizat de Grupul BEI.

La sfârșitul anului 2020, peste 80 % dintre programele operaționale din domeniul coeziunii cu FISM erau complet închise. Comisia a examinat aceste programe în detaliu. Activitatea sa de închidere ar putea avea ca rezultat, la sfârșit, corecții în valoare de peste 270 de milioane de euro. Auditorii Curții au observat însă că pentru cea mai mare eroare pe care o identificaseră nu fusese aplicată niciun fel de ajustare. Comisia a considerat ca eligibilă o sumă de 139 de milioane de euro plătită dintr-un instrument financiar ce sprijinea IMM-urile în Spania, deși 80 % din fonduri fuseseră acordate unor societăți de mari dimensiuni (unele chiar cotate la bursă).

Majoritatea deficiențelor identificate în perioada 2007‑2013 au fost remediate pentru perioada 2014‑2020. Orientările au fost îmbogățite și dispozițiile din legislația referitoare la politica de coeziune au crescut de zece ori ca volum. De asemenea, au fost luate măsuri pentru a se rezolva problema restricțiilor care afectează competențele autorităților de audit în cazul instrumentelor gestionate de BEI. Pe lângă aceasta, este mai puțin probabil ca în perioada 2014‑2020 să apară probleme legate de eligibilitatea instrumentelor în raport cu IMM-urile, întrucât au fost introduse fonduri prevăzute în mod specific pentru această categorie de întreprinderi.

Auditorii avertizează însă cu privire la problemele rămase și la incertitudinile care persistă și care pot afecta o închidere eficace a instrumentelor financiare utilizate în perioada 2014‑2020. Prin urmare, Curtea recomandă Comisiei Europene să pună la dispoziție indicații cu privire la cele mai frecvente erori detectate în urma auditurilor. De asemenea, i se recomandă Comisiei să adreseze autorităților naționale de audit orientări clare în legătură cu obținerea unei asigurări privind eligibilitatea cheltuielilor instrumentelor financiare la închidere.

 

Informații generale

Instrumentele financiare reprezintă o alternativă la granturile tradiționale, întrucât se concretizează prin forme rambursabile de sprijin financiar. În principal, aceste instrumente iau forma unor împrumuturi, garanții sau investiții de capital ori de cvasicapital și sunt concepute de așa manieră încât să aibă o natură reînnoibilă: la sfârșitul perioadei convenite de rambursare, fondurile urmează să fie reinvestite în scopuri similare pentru a se maximiza impactul investițiilor publice. La sfârșitul perioadei 2007‑2013, existau 1 058 de instrumente financiare în gestiune partajată într-un număr de 25 de state membre.

Raportul special nr. 06/2021, intitulat „Instrumentele financiare din cadrul politicii de coeziune la închiderea perioadei 2007‑2013: munca de verificare a produs rezultate bune în ansamblu, dar unele erori subzistă”, este disponibil în 23 de limbi ale UE pe site-ul Curții (eca.europa.eu).

În ultimii ani, Curtea a publicat mai multe rapoarte de audit referitoare la instrumentele financiare ale UE, inclusiv Raportul special nr. 19/2016, intitulat „Execuția bugetului UE prin instrumente financiare – ce învățăminte trebuie desprinse din perioada de programare 2007‑2013”; Raportul special nr. 36/2016, intitulat „O evaluare a mecanismelor de închidere a programelor derulate în sectoarele coeziunii și dezvoltării rurale în perioada 2007‑2013”; și Raportul special nr. 17/2018, intitulat „Acțiunile întreprinse de Comisie și de statele membre în ultimii ani ai programelor din perioada 2007‑2013 au abordat problema absorbției scăzute, dar nu au pus suficient accentul pe rezultate”.

Curtea intenționează să publice în vară un raport de audit referitor la modul în care Comisia raportează cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor din domeniul coeziunii.

Curtea prezintă rapoartele sale speciale Parlamentului European și Consiliului UE, precum și altor părți interesate, cum ar fi parlamentele naționale, părțile interesate din sectoarele economice vizate și reprezentanții societății civile. Marea majoritate a recomandărilor pe care le formulează Curtea în aceste rapoarte sunt puse în practică.

Editor online: Florina Manea

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Următoarea știre

Două Planuri Urbanistice de Detaliu, puse în dezbatere publică

vin apr. 30 , 2021
Două Planuri Urbanistice de Detaliu, puse în dezbatere publică   Primăria Sectorului 1 pune în dezbatere publică două Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD-uri) în conformitate cu prevederile articolului 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, după cum urmează: Proiectul de hotărâre privind PUD Șoseaua Odăi […]
Sigla-Site-Ziarul-News-2021