Societatea AGRICOVER SA: CONVOCATOR

C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 13443360, numar de ordine in registrul comertului J23/2344/2017, atribut fiscal RO, capital social subscris si varsat 10.463.636,10 lei, aport in numerar, împărțit în 104.636.361 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, cont bancar nr. RO22BRDE100SV26830301000, deschis la BRD-Group Societe Generale, tel. 021.336.46.45, fax 021.335.25.00, email: office.bucuresti@agricover.ro, („Societatea”), in conformitate cu dispozitiile art. 117 si 118 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii,
Convoaca
Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor Societatii („AGOA/AGEA” sau „Adunarea”)
pentru data de 18.10.2021, la sediul social al Societatii din Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Registrul Miorita S.A., la sfarsitul zilei de 11.10.2021, stabilita ca data de referinta pentru tinerea AGOA si AGEA, avand urmatoarea ordine de zi:
Adunarea Generala Ordinara, ora 9,00:
1. Aprobarea prelungirii mandatului/numirii unor membri ai Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER SA, stabilirea duratei mandatului si remuneratiei;
2. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER SA pentru pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Adunarea Generala Extraordinara, ora 10,00:
1. Aprobarea modificarii art. 4 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER SA care va avea urmatorul continut:
„Durata de functionare a Societatii este nedeterminata.”
2. Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii AGRICOVER SA si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER SA.
3. Aprobarea mandatarii Directorului General al Societatii AGRICOVER SA pentru pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 11.10.2021, stabilita ca Data de Referinta a AGOA/AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si trebuie transmise/depuse la Societate conform prevederilor legale.
Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, pot fi consultate de actionari zilnic, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, la sediul Societatii.
In cazul in care la data de 18.10.2021 (data primei convocari AGOA/AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 19.10.2021 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DOBRE LIVIU

Editor online: Florina Manea

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Următoarea știre

CONAF are 5 membri noi în Consiliul Director

mar sept. 14 , 2021
CONAF are 5 membri noi în Consiliul Director La nici trei ani de la fondare, prima și singura confederație patronală care sprijină dezvoltarea și promovarea culturii antreprenoriale feminine din România, are cinci membri noi în Consiliul Director, doamne de top din mediul de afaceri românesc. Camelia Șucu, fondator ClassIn, Alina […]