Anunț privind desfășurarea licitației publice pentru închirierea unor terenuri, domeniul public, aflate ăn administsrarea Sectorului 4 al Municipiului București pentru amplasare panouri publicitare

Anunț privind desfășurarea licitației publice pentru închirierea unor terenuri, domeniul public, aflate ăn administsrarea Sectorului 4 al Municipiului București pentru amplasare panouri publicitare

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul în București, sector 4, B-dul. George Co;buc nr.6-16, CIF 39103915 (persoana de contact Liliana Satmari/ Iuliana Nae, telefon 0745 102580, e-mail patrimoniu@ps4.ro).
 2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea terenuri, domeniu publical Municipiului BUcurești, aflate in administrarea Sectorului 4 al Municipiului București pentru amplasare panouri publicitare tip led, dimensiunea minimă 4m x 3m , suprafața de închiriat minim 13,86 mp, după cum urmează:
  1. panoul nr.1- zona 1 în Splaiul Independenței nr.5;
  2. panoul nr.3 – zona 1 în Splaiul uniriii nr.25;
  3. panoul nr.4 – zona 14Z1 în Splaiul Unirii nr.20:
  4. panoul nr.5 – zona 1 în Splaiul Unirii nr.20:
  5. panoul nr.6 – zona 1 în Bd.Regina Maria nr.1:
  6. panoul nr.7 – zona 1 în Str.Bibescu Vodă nr.19:
  7. panoul nr.8 – zona 1 în Str.Bibescu Vodă nr.1:
  8. panoul nr.9 – zona 1 în Str.Bibescu Vodă nr.1:
  9. panoul nr. 10 – zona 1 în Aleea Dealul Mitropoliei nr.19:
  10. panoul nr.11 – zona 1 în Bd. Regina Maria nr.2:
  11. panoul nr.12 – zona 1 în Bd.Regina Maria nr.13:
  12. panoul nr.13 – zona 1 în Bd.George Coșbuc nr.98:
  13. panoul nr.14 – zona 1 în Bd.George Coșbuc nr.98;
  14. panoul nr.15 – zona 1 în Bd.Libertății nr.1;
  15. panoul nr.16 – zona 1 în Bd.Libertății nr.1A;
  16. panoul nr.17 – zona 1 în Str.11 Iuniei nr.75C;
  17. panoul nr.18 zona 1 în Str.Constantin Istrati nr.6;
  18. panoul nr.19 – zona 1 în Bd. Libertății;
  19. panoul nr.22 zona 1 în Bd.Mărășești nr.42;
  20. panoul nr.23 – zona 1 Bd.Dimitrie Cantemeir nr.13;
  21. panoul nr. 24 – zona 1 în Bd.Dimitrie Cantemeir nr.15A;
  22. panoul nr.25 – zona 1 în Bd.Dimitrie Cantemeir nr.22;
  23. panoul nr.26 – zona 1 în intersecția Intr.Parcul Tineretului și Bd.Gheorghe Șincai nr.1;
  24. panoul nr.17 – zona 1 în intersecția Intr.Parcul Tineretului și Bd.Gheorghe Șincai nr.2;
  25. panoul nr.28 – zona 1 în Calea Șerban Vodă nr.226;
  26. panoul nr.29 – zona 1 în Calea Șerban Vodă nr.234;
  27. panoul nr. 30 – zona 1 în intersecția Bd.Tineretului și Bd.Gheorghe Șincai nr.2;
  28. panoul nr.31 – zona 1 în Calea Șerban Vodă nr.213;
  29. panoul nr. 32 – zona în Calea Șerban Vodă nr.256;
  30. panoul nr.33 – zona în Calea Șerban Vodă nr.270;
  31. panoul nr.34 – zona 1 în Calea Șerban Vodă nr.276;
  32. panoul nr.35 – zona 1 în Calea Șerban Vodă nr.286;
  33. panoul nr. 36 – zona 1 în Calea Șerban Vodă nr.288;
  34. panoul nr.37 – zona 1 în intersecția Bd.Tineretului și str.Trestiana;
  35. panoul nr. 1 – zona 2 în Bd.Dimitrie Cantemir nr.1;
  36. panoul nr.2 – zona 2 în intersecția Bd.Dimitrie Cantemir și Bd.Mărășești;
  37. panoul nr.3 – zona 2 în Bd.Dimitrie Cantemir NR13.;
  38. panoul nr.4 – zona 2 în Bd.Mărășești nr.64;
  39. panoul nr.6 – zona 2 în Bd.Mărășești nr.135;
  40. panoul nr.7 – zona 2 în intersecția Splaiul Unirii și Bd.Mărășești nr.135;
  41. panoul nr.10 – zona 2 în intersecția Splaiul Unirii și str.Avalanșei;
  42. panoul nr.13 – zona 2 în intersecția Splaiul Unirii și Bd.Gheorghe Șincai;
  43. panoul nr.14 – zona 2 în intersecția Splaiul Unirii și Calea Văcărești;
  44. panoul nr.16 – zona în Calea Văcărești nr.132;
  45. panoul nr.17 – zona 2 în Bd.Gheorghe Șincai nr.15B;
  46. panoul nr.18 – zona 2 în Bd.Gheorghe Șincai nr.12;
  47. panoul nr.19 – zona 2 în Bd.Gheorghe Șincai nr.5;
  48. panoul nr.20 – zona 2 în intersecția Bd.Gheorghe Șincai și Str.Lânăriei;
  49. panoul nr.21 – zona nr.2 în Splaiul Unirii nr.176;
  50. panoul nr. 22 – zona 2 în Calea Văcărești nr.214;
  51. panoul nr.23 – zona 2 în Calea Văcărești nr.220;
  52. panoul nr.24 – zona 2 în Calea Văcărești nr.221;
  53. panoul nr.25 – zona 2 în Bd.Tineretului nr.8;
  54. panoul nr.26 – zona 2 în ăn tersecția Bd.Tineretului și Str.Secerei;
  55. panoul nr 1 – zona 3 în Șos.Olteniței nr.2;
  56. panoul nr.2 – zona 3 în Șos.Olteniței nr.13;
  57. panoul nr.3 – zona 3 în intersecția Șos.Olteniței și Stoian Militaru nr.40;
  58. panoul nr.4 – zona 3 în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.4;
  59. panoul nr.6 – zona 3 în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.110;
  60. panoul nr.8 – zona 3 în Șos.Giurgiului nr.31;
  61. panoul nr.9 – zona 3 în Șos.Giurgiului nr.79-101;
  62. panoul nr.11 – zona 3 în Șos.Giurgiului nr.117;
  63. panoul nr. 1 – zona 4 în Șos.Olteniței nr.29;
  64. panoul nr.2 – zona 4 în Calea Piscului și Șos.Olteniței și Secerișului;
  65. panoul nr.3 – zona 4 în Șos.Olteniței nr.134;
  66. panoul nr.4 – zona 4 în intersecția Bd.Constantin Brîncoveanu și Str.Secuilor;
  67. panoul nr.5 – zona 4 în Șos.Olteniței nr.53;
  68. panoul nr.6 – zona 4 în Str.Nițu Vasile nr.52;
  69. panoul nr.7 – zona 4 în Str.Nițu Vasile nr.66;
  70. panoul nr.1 – zona 5 în Șos.Giurgiului nr.272;
  71. panoul nr.2 – zona 5 în Șos.Giurgiului nr401;
  72. panoul nr.1 – zona 6 în intersecția Str.Grădiștea cu Str.Reșița;
  73. panoul nr. 2 – zona 6 în Bd.Constantin Brîncoveanu nr.118;
  74. panoul nr.3 – zona 6 în intersecția Bd.Constantin Brânciveanu și Str.Turnu Măgurele;
  75. panoul nr.1 – zona 7 în Str.Nițu Vasile nr.69;
  76. panoul nr.2 – zona 7 în Bd.Alexandru Obregia nr.22;
  77. panoul nr. 3 – zona 7 în Bd.Alexandru Obregia nr.38A;
  78. panoul nr.4 – zona 7 în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.101;
  79. panoul nr. 5 – zona 7 în Bd.Constantin Brîncoveanu nr.113;
  80. panoul nr. 1 – zona 8 în parc Piața Sudului;
  81. panoul nr. 2 – zona 8 în parc Piața Sudului;
  82. panoul nr. 3 – zona 8 în intersecția Str.Nițu Vasile și Str.Emil Racoviță;
  83. panoul nr. 4 – zona 8 în Str..Emil Racoviță nr.6;
  84. panoul nr. 5 – zona 8 în Bd.Alexandru Obregia nr.190;
  85. panoul nr. 6 – zona 8 în Str..Emil Racoviță nr.10;
  86. panoul nr, 7 – zona 8 în Str..Emil Racoviță nr.16;
  87. panoul nr. 8 – zona 8 în Str..Emil Racoviță nr.24;
  88. panoul nr. 1 – zona 9 în Piața Sudului și Șos.Berceni și Șos.Olteniței;
  89. panoul nr, 2 – zona 9 în intersecția Șos.Berceni și Șos.Olteniței;
  90. panoul nr. 3 – zona 9 în Șos.Berceni NR.5;
  91. panoul nr, 4 – zona 9 în Șos.Berceni NR.4;
  92. panoul nr. 5 – zona 9 în Șos.Berceni NR.10;
  93. panoul nr. 6 – zona 9 în Șos.Berceni NR.29;
  94. panoul nr. 7 – zona 9 în Șos.Berceni NR.33;
  95. panoul nr. 8 – zona 9 în Șos.Berceni NR.43;
  96. panoul nr 9 – zona 9 în Șos.Berceni NR.24;
  97. panoul nr. 10 – zona 9 în Șos.Berceni NR.51;
  98. panoul nr 1 – zona 10 în Splaiul Unirii nr.168;
  99. panoul nr. 2 – zona 10 în intersecția Calea Văcărești și Șos.Mihai Bravu;
  100. panoul nr. 3 – zona 10 în Calea Văcărești nr.300;
  101. panoul nr. 4 – zona 10 în Calea Văcărești nr.302;
  102. panoul nr. 5 – zona 10 în Calea Văcărești nr.320;
  103. panoul nr. 6 – zona 10 în Calea Văcărești nr.356;
  104. panoul nr. 7 – zona 10 în Calea Văcărești nr.468;
  105. panoul nr. 8 – zona 10 în Calea Văcărești nr.391;
  106. panoul nr. 9 – zona 10 în Calea Văcărești nr.391;
  107. panoul nr. 10 – zona 10 în Șos.Olteniței nr.103;
  108. panoul nr. 11 – zona 10 în Șos.Olteniței nr.217A;
  109. panoul nr. 12 – zona 10 în Șos.Vitan Bârzești nr.9-11;
  110. panoul nr. 13 – zona 10 în intersecția Șos.Vitan Bârzești și Intr.Vulturului;
  111. panoul nr. 14 – zona 10 în Șos.Vitan Bârzești nr. 5-7;
  112. panoul nr. 15 – zona 10 în Șos.Vitan Bârzești nr.7D;
  113. panoul nr. 17 – zona 10 în intersecția Șos.Vitan Bârzești și Târgul Vitan;
  114. panoul nr. 18 – zona 10 în intersecția Șos.Vitan Bârzești și Târgul Vitan;
  115. panoul nr. 21 – zona 10 în intersecția Splaiul Unirii și Pod Vitan;
  116. panoul nr. 4 – zona 11 în Șos.Olteniței nr.388;
  117. panoul nr. 5 – zona 11 în intersecția Șos.Olteniței nr.388 și Str.Ion Iriceanu;
  118. panoul nr. 6 – zona 11 în Str.Serg..Ion Iriceanu nr. 29;
  119. panoul nr. 7 – zona 11 în Șos.Berceni nr.38A ;
  120. panoul nr. 10 – zona 11 în Șos.Berceni nr.38A ;
  121. panoul nr. 11 – zona 11 în intersecția Șos.Berceni și Str.Bucovăț nr.38A ;
  122. panoul nr. 13 zona 11 în intersecția Bd.Metalurgiei și Drumul Gilăului nr.25 ;
  123. panoul nr.14 – zona în intersecția Bd.Metalurgiei și Drumul Binelui nr.61;
  124. panoul nr.15 – zona 11 în Bd.Metalurgiei nr.65 ;
  125. panoul nr. 16 – zona 11 în Bd.Metalurgiei nr.;
  126. panoul nr. 20 – zona 11 în intersecția Str.Lt.Vasile Paiuș și Str.Luica ;
  127. panoul nr.23 – zona 11 în Șos.Giurgiului nr.186
  128. panoul nr. 1 – zona Brâncoveanu în Șos.Olteniței nr.29 ;
  129. panou nr. 2 – zona Brâncoveanu în intersecția Bd.Constantin Brâncoveanu și Șos.Olteniței;
  130. panoul nr. 3 – zona Brâncoveanu în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.81;
  131. panoul nr. 4 – zona Brâncoveanu în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.114 ;
  132. panoul nr. 5 – zona Brâncoveanu în intersecția Bd.Constantin Brâncoveanu și Str.Iarba Câmpului;
  133. panoul nr. 6 – zona Brâncoveanu în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.97A ;
  134. panoul nr. 7 – zona Brâncoveanu în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.124 ;
  135. panoul nr. 8 – zona Brâncoveanu în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.132 ;
  136. panoul nr. 9 – zona Brâncoveanu în Bd.Constantin Brâncoveanu nr.117;
   Licitația se organizează în conformitate cu HCL S4 nr.168/22.06.2022; HCL S4 nr.113/28.04.2022; HCL S4 nr.145/31.05.2022 și OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
   Amplasamentele propuse pot suferi modificări de până la 2 m, în funcție de particularitățile terenului și/sau regimul juridic al dreptului de administrare, raportat la delimitarea aliniamentului stradal cu spațiul verde. Prețul de pornire al alicitației va fi în funcție de zona de impozitare. Pentru zona A = 0,75 lei/mp/zi/ Pentru zona B = 0,63 lei/mp/zi/ Pentru zona C = 0,45 lei/mp/zi.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere de la sediul instituției Sector 4 al Municipiului București din București, Bd. Metalurgiei George Coșbuc nr.6-16, sector 4.
  3.2 Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un eemplar din documentația de atribuire: caietul de sarcini aferent fiecărui amplasament poate fi procurat de la sediul Sector 4 al Municipiului București – Serviciul Patrimoniu din București, Bd. George Coșbuc nr.6-16, începând cu data publicării pe pagina de internet www.ps4.ro,
  3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: prețul este de 200 lei/exemplar care se va achita în numerar la casieria instituției, până la data de 12.08.2022
  3.4 Data limită privind solicitarea clarificărilor: 22.08.2022
 4. Informații privind ofertele: se regăsesc în caietul de sarcini.
  4.1 Data limită de depunere a ofertelor: 29.08.2022
  4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sectorul 4 al Municipiului București, cu sediul în București, B-dul. Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etajul 1, Sector 4.
  4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: oferta va fi prezentată într-un singur exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31.08.2022 ora10.00 la sediul Sector 4 al Municipiului București, Bd. George Coșbuc nr.6-16, sector 4, București.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Judecătoriei Sector 4, București, str. Gheorghe Danielopol nr. 2-4, Sector 4, telefon: 021.318.77.01, fax: 021.313.89.30, e-mail: jud-sector4@just.ro.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:

Ziarul News - cotidian national

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Agentia de Publicitate Manpres prin News National îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.newsnational.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Agentia de Publicitate Manpres prin News National în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe www.newsnational.ro

Următoarea știre

Rezultate financiare Alpha Bank Romania pentru semestrul 1 al anului 2022

mie aug. 3 , 2022
Rezultate financiare Alpha Bank Romania pentru semestrul 1 al anului 2022 Într-un context macroeconomic marcat de un nivel ridicat de incertitudine, Alpha Bank Romania a continuat să-și consolideze poziția pe piață, majorându-și activele cu 11% față de aceeași perioadă a anului precedent, raportând, totodată, o performanță financiară și comercială solidă: […]

Alte știri