Ziarul News

Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

C.N.T.E.E Transelectrica S.A.: COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Sigla-Site-Ziarul-News-2021


COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019)

Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania” sau „CNTEE „Transelectrica”-S.A.”), având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa nr. 20/21589/MN/22.07.2022 (înregistrată la Transelectrica cu nr. 34860/22.07.2022),
în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, și ale art.189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 18 august 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3040/18.07.2022 și în Ziarul News nr. 505/2022, cu următoarele puncte:
”1. Numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022;
2. Aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cuantum de 17.926 lei brut/lună;
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere.”
Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 18 august 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 05 august 2022, va fi următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Numirea a 7 membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E Transelectrica S.A., cu o durată a mandatului de patru luni, începând cu data 22 august 2022 și până la data de 21 decembrie 2022;
2. Aprobarea indemnizației fixe a membrilor Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în cuantum de 17.926 lei brut/lună;
3. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. și împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna în numele Companiei contractele de mandat cu persoanele numite în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere;
4. Aprobarea prelungirii duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. cu două luni de la data expirării, începând cu data de 22.08.2022 și până la data de 21.10.2022;
5. Aprobarea formei actului adițional, la contractele de mandat, prin care se prelungește durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere, cu două luni;
6. Împuternicirea reprezentantului acționarului majoritar, Secretariatul General al Guvernului, pentru a semna, în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.;
7. Aprobarea modificării formei contractului de mandat aprobată potrivit Hotărârii nr.3/18.04.2022 a Adunării generale ordinare a acționarilor și modificarea corespunzătoare a contractelor de mandat prin încheierea unui act adițional;
8. Aprobarea actualizării indemnizației fixe a membrilor Consiliului de supraveghere al Companiei ca fiind în cuantum reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru clasa 35 comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, conform prevederilor legale, respectiv modificarea acesteia de la 13.976 lei la 17.926 lei;
9. Aprobarea formulării și depunerii cererilor de chemare în judecată împotriva foștilor membri ai Consiliului de Supraveghere menționați în Decizia Curții de Conturi a României nr. 15/2020;
10. Stabilirea datei de 05 septembrie 2022 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
11. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 19 august 2022, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea „PLATINUM Center” etaj 11, Sala de şedințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Ziarul News nu îşi asumă responsabilitatea pentru informaţiile primite şi publicate pe site-ul public. Responsabilitatea conţinutului aparţine exclusiv emitentului comunicatului de presă.

Ziarul News nu poate fi trasă la răspundere pentru informaţii false transmise de către beneficiarii comunicatelor/anunturilor de presă.

Ziarul News îşi rezervă dreptul de a nu publica comunicatele de presă care conţin exprimări necorespunzatoare sau acuzaţii si încălcări ale drepturilor altor persoane, garantate de Constituţia României.

Conținutul website-ului www.Ziarul News.ro este destinat informării publice. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui website. Utilizarea secţiunii Comentarii reprezintă acordul dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile Future Economy în ceea ce priveşte publicarea comentariilor pe Ziarul News

Distribuie:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Articole similare

PUBLICITATE
Ziarul News - cotidian national

ANAF: LICITATII

ANAF: LICITATII A_VIS 2944/20.09.2023 Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcţia operativă de valorificare bunuri confiscate – Serviciul teritorial de valorificare bunuri nr.1,în conformitate cu

Citeste mai mult »
POLITICA EXTERNA
Ziarul News - cotidian national

Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la reuniunea ministerială a Rețelei globale a punctelor focale naționale pentru tema femeile, pacea și securitatea, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU

Participarea ministrului afacerilor externe Luminița Odobescu la reuniunea ministerială a Rețelei globale a punctelor focale naționale pentru tema femeile, pacea și securitatea, în marja segmentului la nivel înalt al Adunării Generale a ONU

Citeste mai mult »