CONVOCATOR al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor UPET S.A. din 28/29.04.2022 In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind funcționarea societăților comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piața republicată, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu modificările și completările ulterioare si ale Actului Constitutiv […]

CONVOCARE AGOA SI AGEA ABATORUL PERIS SA_04.04.2022 Consiliul de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 40890617, numar de ordine in registrul comertului J23/1475/2019, atribut fiscal RO, capital […]

ASOCIAȚIA DEȚINĂTORILOR DE PĂDURI ”VLĂSIA” sediul: Târgoviște, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 33, județ Dâmbovița, CUI 31200041 CONVOCARE A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DEȚINĂTORILOR DE PĂDURI ”VLĂSIA” Asociația Deținătorilor de Păduri ”Vlăsia” anunță convocarea Adunării Generale a membrilor Asociației Deținătorilor de Păduri ”Vlăsia”. Ordinea de zi a adunării cuprinde: – […]

CONVOCATOR al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor UPET S.A.   In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE […]

ADMINISTRATORUL UNIC al BISTRITA S.A.  cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, Nr. 10, Judet Cluj, cu un capital social subscris si varsat de 92.349,2 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J12/1703/1998, avand CUI 11187762 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin, […]

ADMINISTRATORUL UNIC al SIFI SIGHET S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U18, cu un capital social subscris si varsat de 296.635 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/4062/2014, avand CUI 2215278 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin […]

ADMINISTRATORUL UNIC al SIFI B ONE S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U19, cu un capital social subscris si varsat de 559070 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/1181/2014, avand CUI 32737923 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, […]

 ADMINISTRATORUL UNIC al CORA S.A.  cu sediul in Municipiul Hunedoara, str. Eroilor nr. 11, bl. 38, sc. B, etaj P, Judet Hunedoara, cu un capital social subscris si varsat de 264552.5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J20/69/1991, avand CUI 2124420 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, […]

ADMINISTRATORUL UNIC al SIFI CJ OFFICE S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U16, cu un capital social subscris si varsat de 4.028.702.8 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13895/2014, avand CUI 11134377 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, […]

ADMINISTRATORUL UNIC al SIFI BAIA MARE S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U17, cu un capital social subscris si varsat de 732.612,5  lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/4061/2014, avand CUI 13964571 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, […]

SIFI CJ STORAGE S.A. București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12 J40/13820/2014 RO 201896 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Din data de 24.03.2021  al SIFI CJ STORAGE S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu un capital social […]

SIFI UNITEH S.A. Bucureşti Sectorul 2, Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, SUBSOL, CAMERA U3 J40/12243/2019 CUI RO 1800966  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI UNITEH S.A. din data de 25.03.2021  cu sediul in Bucureşti Sectorul 2, Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, SUBSOL, CAMERA U3, cu un capital social subscris […]

SIFI CLUJ RETAIL S.A. București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10 J40/13897/2014 RO 199060 CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Din data de 24.03.2021  al SIFI CLUJ RETAIL S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social […]

CONVOCATOR al Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor UPET S.A. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata privind functionarea societatilor comerciale, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a Actului Constitutiv al UPET SA Targoviste, CONSILIUL […]

 CONVOCATOR  PENTRU ADUNAREA  GENERALA  ORDINARĂ A ACTIONARILOR , ADUNAREA  GENERALA  EXTRAORDINARĂ A ACTIONARILOR Societatii UNITRANS SA TĂTĂRANI   Administrator unic al UNITRANS SA, cu sediul în Str. Trandafirilor nr. 173, Comuna Barcanesti, Sat Tatarani, Jud. Prahova înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J29/183/1991, CUI 1304172 („Societatea„), CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ […]

SIFI CJ LOGISTIC S.A. Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11 J40/13896/2014 CUI RO 201624  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Din data de 19.03.2021  al SIFI CJ LOGISTIC S.A.  cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital […]

COMALIM S.A. Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Judet Arad J2/29/1991 CUI RO 1681776  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Din data de 19.03.2021  al COMALIM S.A.  cu sediul in Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Judet Arad, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. […]

Societatea CENTRAL S.A. CLUJ-NAPOCA Str. Regele Ferdinand nr. 22-26 Cod fiscal RO 199230, J12/150/1991 Capital social subscris si varsat: 712.720 lei  COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE DIN DATA DE 12/13.04.2021 (conform socilitarii unui grup de acționari) Consiliul de Administratie al Societății CENTRAL S.A., cu sediul in Cluj – Napoca, str. […]

CONVOCATOR             Consiliul de Administratie al   “ANTILOPA”- S.A.  convoaca  Adunarea Generala Ordinara  a Actionarilor in data de 14.04.2021, ora 11:00 la sediul societatii,  respectiv in Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, sector 3, pentru toti actionarii  inregistrati la  01.04.2021.  In caz de neintrunire a majoritatii actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Ordinara se […]

Societatea CENTRAL S.A. CLUJ-NAPOCA Str. Regele Ferdinand nr. 22-26 Cod fiscal RO 199230, J12/150/1991 Capital social subscris si varsat: 712.720 lei  CONVOCATOR Consiliul de Administratie al Societății CENTRAL S.A., cu sediul in Cluj – Napoca, str. Regele Ferdinand nr.22-26, inregistrata la ORC sub nr. J12/150/1991, avand cod fiscal RO 199230, […]

CONVOCATOR 1 din 22.02.2021 In atentia membrilor ADUNARII GENERALE ai ASOCIATIEI BUCĂTARILOR DIN ROMANIA Având in vedere dispozitiile din OUG nr.26/2000 republicată, ASOCIATIA BUCĂTARILOR DIN ROMANIA, cu sediul in Sediul Asociației BUCĂTARILOR DIN ROMÂNIA, este în Com.Corbeanca, sat Petrești, str.Balantei, nr.46, Camera 3, judetul Ilfov, inscrisă in Registrul Asociatiilor si […]

CONVOCATOR  1 din 22.02.2021 In atentia membrilor ADUNARII GENERALE ai ASOCIATIEI BUCĂTARILOR DIN ROMANIA  Având in vedere dispozitiile din OUG nr.26/2000 republicată, ASOCIATIA BUCĂTARILOR DIN ROMANIA, cu sediul in Sediul Asociației BUCĂTARILOR DIN ROMÂNIA, este în Com.Corbeanca, sat Petrești, str.Balantei, nr.46, Camera 3, judetul Ilfov, inscrisă in Registrul Asociatiilor si […]

ADMINISTRATORUL UNIC al BISTRITA S.A. cu sediul in Municipiul Cluj-Napoca, Str. AUREL VLAICU, Nr. 10, Judet Cluj, cu un capital social subscris si varsat de 92.349,2 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J12/1703/1998, avand CUI 11187762 („Societatea”), respectiv Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin, […]

COMPLETARE ORDINE DE ZI           În conformitate cu dispoziţiile art. 1171 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic […]

Asigurarea RCA, valabilă și în format electronic  București, 26 august 2020 – Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat, în ședința de astăzi, modificarea și completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România în ceea ce privește articolul care reglementează dovada încheierii asigurării RCA în cazul controalelor efectuate de […]

Comunicat de presa: S.C UPET S.A  Targoviste: Disponibilitate Raport semestrial 2020 – Situatii financiare semestriale 2020 Disponibilitate Raport semestrial 2020 – Situatii financiare semestriale 2020 In conformitate cu prevederile legale cu privire la piata de capital, Regulamentul 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Calendarul financiar pentru anul 2020, […]

C O N V O C A R E           În conformitate cu dispoziţiile art. 117 si 118 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING SA, cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de […]

ASOCIATIA BUCATARILOR DIN ROMANIA CONVOCATOR 2 din 09.06.2020 In atentia membrilor ADUNARII GENERALE ai ASOCIATIEI BUCĂTARILOR DIN ROMANIA Având in vedere dispozitiile din OUG nr.26/2000 republicată, ASOCIATIA BUCĂTARILOR DIN ROMANIA, cu sediul Bucuresti, Sector 1, b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.61-63, et.5, ap.18, biroul nr. 10, inscrisă in Registrul Asociatiilor si […]

CONVOCATOR 1 din 04.06.2020 In atentia membrilor membrilor Consiliului Director ai ASOCIATIEI BUCĂTARILOR DIN ROMANIA  Avand in vedere dispozitiile din OUG nr.26/2000 republicata, ASOCIATIA BUCĂTARILOR DIN ROMANIA, cu sediul Bucuresti, Sector 1, b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.61-63, et.5, ap.18, biroul nr. 10, inscrisa in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, […]

Comunicat de presa:                                                             30.04.2020 Disponibilitate Raport anual 2019 – Situatii financiare 2019 In conformitate cu prevederile legale cu privire la piata de capital, Regulamentul 5/2018 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara si Calendarul financiar pentru anul 2020, societatea S.C UPET S.A  Targoviste aduce la cunostinta investitorilor posibilitatea consultarii  Raportul Anual […]

SOCIETATEA PARC S.A. Sediul social: Str. Dragalina nr. 25, Mun. Arad, jud. Arad J02/368/1995, C.U.I. 7458731  CONVOCARE Administratorul Unic societatea MINERVA GALERIILE COMERCIALE S.A., al Societatii PARC S.A., cu sediul in mun. Arad, Str. Dragalina nr. 25, Arad, jud. Arad, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Arad sub nr. J02/368/1995, C.U.I. […]

SOCIETATEA COMETEX S.A. Sediul social: Str. Al. Xenopol nr. 25, mun. Sibiu, jud. Sibiu J32/20/1991, C.U.I. 792768  CONVOCARE Administratorul Unic, Societatea Minerva Galeriile Comerciale S.A., al Societatii COMETEX S.A., cu sediul in mun. Sibiu, Str. Al. Xenopol nr. 25, jud. Sibiu inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/20/1991, […]

DIN PARTEA: CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE   CONVOCATOR al Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor Banca Românească S.A.   Consiliul de Administrație al Banca Românească S.A., o instituție de credit înființată și funcționând în conformitate cu legislația din România în calitate de societate pe acțiuni, având sediul social în București, […]

Anunț prinvind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ai S.C. „România Pitorească” S.A. în data de 24.01.2020 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale art. 16 din Statutul S.C. „România Pitorească” S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. „România Pitorească” S.A., CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data […]