Category: CONVOCATOARE AGA

Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

CONVOCARE a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UNITATEA S.A.

CONVOCARE a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii UNITATEA S.A. cu sediul in BUCURESTI, Str. Johann Strauss, Nr.2A, sector 2, J40/10834/1999, CUI 12534959   In temeiul disp. art.113 si art. 117 din Legea societatilor nr.31/1990, precum si al prevederilor  art.12 si art.13 din Actul Constitutiv al societatii UNITATEA S.A., Presedintele

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ECOSMART UNION S.A.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii ECOSMART UNION S.A. Consiliul de Administratie al Societatii ECOSMART UNION S.A. cu sediul social in Bucuresti, sector 3, str. Nerva Traian nr. 3, et. 6, biroul 18, Cladirea City Business Center, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5328/2017

Citeste mai mult »
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR   Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (denumită în continuare

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

CONVOCARE: Consiliul de Administrație al Societății AGRICOVER HOLDING S.A.

CONVOCARE Consiliul de Administrație al Societății AGRICOVER HOLDING S.A., societate pe acțiuni administrată în sistem unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în România, Județul Ilfov, Orașul Voluntari, Bd. Pipera, nr. 1B, Clădirea de Birouri Cubic Center, etaj 8, cod unic de înregistrare 36036986, număr

Citeste mai mult »
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist: Rezultate financiare Preliminare aferente anului 2022

Către: Bursa de Valori București – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcţia Generală Supraveghere – Direcţia Emitenţi Comunicat conform prevederilor Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și ale Codului BVB Data raportului: 27 februarie 2023 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem

Citeste mai mult »
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA – CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub

Citeste mai mult »
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

SIFI CLUJ RETAIL S.A: CONVOCATOR

SIFI CLUJ RETAIL S.A. București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10 J40/13897/2014 RO 199060 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE din data de 18.01.2023 al SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea PLATINUM Center, sector 3, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, (“Compania”),

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019) Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Secretariatul General al Guvernului în conformitate cu art.11 alin.(5) din O.U.G. nr.68/2019) Directoratul C.N.T.E.E. „Transelectrica”–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în str. Olteni nr. 2–4, clădirea „PLATINUM Center”, sector 3, București, înmatriculată la

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

CONVOCATOR – Societatea ABATORUL PERIS SA

C O N V O C A R E În conformitate cu dispoziţiile art. 117 si 118 din Legea nr. 31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările ulterioare, Consiliul de Administratie al Societatii ABATORUL PERIS SA cu sediul social in Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri

Citeste mai mult »
Sigla-Site-Ziarul-News-2021
CONVOCATOARE AGA
Ziarul News - cotidian national

CONVOCATOR – S.C. „România Pitorească” S.A.

Anunț prinvind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ai S.C. „România Pitorească” S.A. în data de 24.01.2020 În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale art. 16 din Statutul S.C. „România Pitorească” S.A., Președintele Consiliului de Administrație al S.C. „România Pitorească” S.A., CONVOACĂ Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data

Citeste mai mult »